burqas-12Niemiecki tabloid „Bild” opublikował wyniki najnowszego sondażu, z którego wynika, że zdecydowana większość respondentów opowiada się za zakazem noszenia burki w miejscach publicznych, a także jest przeciwna zniesieniu obowiązkowych wiz dla obywateli Turcji chcących wjechać na teren Unii Europejskiej.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika bulwarowego „Bild” wynika, że blisko 81 proc. respondentów opowiada się za zakazem noszenia burki w miejscach publicznych, która używana jest do zakrywania twarzy przez radykalne wyznawczynie islamu. Pomysł ten jest jednocześnie kontestowany jedynie przez 10 proc. badanych. Niemcy opowiadają się również przeciwko zniesieniu obowiązkowych wiz dla obywateli Turcji, które to rozwiązanie zostało obiecane temu państwu przez Unię Europejską w celu powstrzymania fali imigrantów napływających do Europy. Tego rozwiązania nie popiera 63 proc. respondentów, natomiast opowiada się za nim 16 proc.

Niemieckie społeczeństwo w większości nie chce też, aby w ich kraju istniała możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa. Przeciwko niemu opowiada się 54.6 proc. Niemców, natomiast za jego utrzymaniem jest 32 proc. respondentów. 63 proc. uważa 200 tys. imigrantów rocznie za górną granicę liczby imigrantów, którą Niemcy mogą przyjąć. Przeciwko temu pomysłowi jest jedna trzecia badanych.

Blisko tydzień temu niemiecka kanclerz Angela Merkel, pod presją coraz lepszych wyników sondaży dla Alternatywy dla Niemiec (AfD), nazwała burkę przeszkodą w integracji muzułmanek z niemieckim społeczeństwem.

Na podstawie: bild.de, jungefreiheit.de