W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku w niemieckich obozach dla uchodźców odnotowano blisko 40 tysięcy przestępstw. Najwięcej z nich dotyczyło uszkodzeń ciała w wyniku pobić i bójek, a w dalszej kolejności znalazły się rozboje oraz przestępstwa związane z narkotykami.

Dziennik „Bild” dotarł do wewnętrznego raportu niemieckiej policji, który mówi o blisko 40 tys. przestępstw odnotowanych w statystykach dotyczących obozów dla uchodźców. Największa część z nich, bo aż 17,2 tys. dotyczyła pobić i tym podobnych występków. Blisko 6,5 tys. odnotowanych przypadków to rozboje, 2,4 tys. to przestępstwa związane z narkotykami, natomiast 510 to gwałty i zabójstwa.

Ogółem z policyjnych statystyk wynika, że blisko 38,5 proc. wszystkich przestępstw zarejestrowanych w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku popełniły osoby nieposiadające obywatelstwa niemieckiego, choć ogółem populacja obcokrajowców u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 11 proc. ogółu społeczeństwa.

Na podstawie: jungefreiheit.de.