Narodowy Bank Polski pod rządami Adama Glapińskiego zdecydował się na likwidację instytucji zajmujących się strefą euro, a więc Biurem Integracji ze Strefą Euro oraz Centrum Informacji o Euro. Bank centralny twierdzi, że decyzje te są związane z polityką rządu Beaty Szydło, który nie zamierza w bliżej określonej przyszłości starać się o wprowadzenie waluty euro w Polsce.

Biuro Integracji ze Strefą Euro zostało zlikwidowane już na początku lutego, natomiast część jego zadań przejęło Biuro Konkurencyjności NBP. Jak tłumaczą służby prasowe banku centralnego, decyzja o zamknięciu pionu odpowiedzialnego za kwestie integracji ze strefą euro jest związana z polityką rządu Beaty Szydło, który „nie rozważa decyzji o przystąpieniu do strefy euro w dającej się przewidzieć przyszłości”. NBP zwraca w tej kwestii uwagę na fakt, iż zlikwidowano stanowisko pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro.

Ponadto nie działa już Centrum Informacji o Euro, które w swoich założeniach miało wspierać debatę publiczną na temat wprowadzenia nowej waluty poprzez działalność informacyjną i koncepcyjną, a powstało ono w 2012 r. w Łodzi na mocy decyzji ówczesnego prezesa NBP, Marka Belki. „Dziennik Gazeta Prawna” zauważa, że w drzwiach wejściowych centrali NBP przeznaczonych dla VIP-ów nie ma już ozdobnych klamek w kształcie symbolu euro.

Zarząd banku centralnego postanowił też podzielić Instytut Ekonomiczny, ponieważ jego kompetencje zostały podzielone pomiędzy Departament Badań Ekonomicznych i Departament Analiz Ekonomicznych. DBE ma zajmować się więc badaniami naukowymi, natomiast DAE projektowaniem polityki pieniężnej NBP i prowadzeniem innych działań analitycznych.

Na podstawie: forsal.pl.