Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił strukturę wypłacanych przez siebie świadczeń emerytalnych, jakie można uzyskać po ostatniej waloryzacji w marcu bieżącego roku. Obecnie średnia emerytura wynosi więc dokładnie 1885 złotych netto, ale już najczęściej wypłacaną jest kwota oscylująca wokół zaledwie 1440 złotych na rękę.

Z przygotowanego przez tę instytucję opracowania „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku” wynika, że średnia emerytura wyniosła 2276,99 zł brutto, czyli po potrąceniu podatku PIT oraz składki zdrowotnej około 1885 zł netto. Można ponadto zauważyć, że wyższe świadczenie otrzymywali mężczyźni, którzy otrzymywali ponad 2843 zł brutto (2342 zł netto) wobec 1901,44 zł brutto (1581 zł) w przypadku kobiet.

Jednocześnie ZUS podał dominantę wypłacanych emerytur, stąd najczęściej wypłacaną przez niego kwotą jest zaledwie 1727,72 zł brutto, czyli ok. 1440 zł netto. Ponadto wiadomo, że większość emerytów otrzymywało kwotę miesięczną kwotę do 2025,89 zł brutto, czyli 1682 zł na rękę, z kolei blisko 28,3 tys. osób otrzymywało emeryturę do 500 zł brutto, czyli 450 zł netto.

Najbardziej niepokojąca wydaje się właśnie tendencja dotycząca bardzo niskich świadczeń, jakie są wypłacane przez ZUS. W porównaniu do poprzedniego roku dokładnie o 31,3 proc. wzrosła liczba osób otrzymujących emeryturę poniżej minimalnej kwoty. Należy przy tym zaznaczyć, że o 33,6 proc. wzrosła także liczba emerytów znajdujących się na przeciwległym biegunie, czyli mogących liczyć na świadczenia powyżej 5 tys. zł brutto.

Na podstawie: bankier.pl.