Na podstawie danych z sieci komórkowej udało się ustalić, że na terytorium naszego kraju przebywa już prawie 1,3 miliona ukraińskich imigrantów. Najwięcej z nich przebywa w największych polskich miastach na czele z Warszawą, Krakowem, Trójmiastem, Poznaniem czy okręgiem górnośląskim, zaś największy ich odsetek jest w wieku poniżej trzydziestu lat.

Informacje na temat imigrantów z Ukrainy udało się uzyskać dzięki badaniom przeprowadzonym przez firmę Selectivv, która specjalizujące się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych z kanału mobile. Firma za „osobę z Ukrainy mieszkającą w Polsce” uznała taką, która posiada kartę SIM polskiego operatora, ale w telefonie ma ustawiony język rosyjski lub ukraiński oraz minimum raz w przeciągu 2018 r. była na terenie Ukrainy i/lub zmieniła w tym czasie kartę SIM na operatora ukraińskiego.

Ogółem takich osób zlokalizowano więc 1,25 miliona Ukraińców. Z analizy dokonanej przez firmę wynika więc, że 38 proc. Ukraińców w Polsce znajduje się w przedziale wieku 21-30 lat, natomiast 29 proc. w wieku 31-40 lat. Mniej liczna jest populacja osób w wieku 41-50 lat, bo wynosi ona ok. 15%, natomiast powyżej 51 roku życia jest zaledwie 7 proc. Ukraińców mieszkających na terytorium Polski.

Najwięcej Ukraińców mieszka obecnie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Lublinie, Katowicach oraz w okręgu górnośląskim. Blisko 56 proc. z nich to z kolei mężczyźni, przy czym na ogół pracują oni w miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców.

Na podstawie: forsal.pl.