immigrants-europeAgencja ochrony granic Frontex poinformowała, że w 2014 roku liczba nielegalnych imigrantów wzrosła trzykrotnie w porównaniu do roku 2013. Ogółem na terytorium Unii Europejskiej pojawiło się blisko 274 tys. przybyszy spoza jej granic.

Granice UE przekroczyło w roku 2014 ponad 274 tys. nielegalnych imigrantów, natomiast liczba ta w 2013 r. wyniosła nieco ponad 100 tys. Rzecznik Frontexu, Ewa Moncure poinformowała, że największą liczbę cudzoziemców stanowią Syryjczycy, uciekający przed konfliktem trwającym już blisko cztery lata.

Wzrost liczby uchodźców ma związek także z innymi konfliktami, toczącymi się na terytoriach Erytrei, Sudanu Południowego, Demokratycznej Republiki Konga, Iraku oraz Libii. Ten ostatni kraj uważa się za państwo upadłe, gdzie nie jest stosowane żadne oficjalne prawo, kwitnie tam natomiast handel ludźmi. Z tego powodu Libia jest uważana przez Frontex za główny punkt wyjścia dla imigrantów.

Do Europy przedostają się oni głównie drogą morską. Największa część z nich, bo aż 170 tys. przybyła do Włoch, a ponad 50 tys. do Grecji.

na podstawie: leparisien.fr