Zakończony właśnie kongres pokojowy w rosyjskim Soczi przyjął deklarację końcową, w której opowiada się on za utrzymaniem jedności terytorialnej Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz szybką odbudową kraju po zniszczeniach wojennych. Jednocześnie zdecydowano o powołaniu komisji konstytucyjnej, zaś będzie ona kontynuowała pracę podczas negocjacji w szwajcarskiej Genewie, odbywającej się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kongres Dialogu Narodowego Syrii odbywał się wczoraj i dzisiaj w rosyjskim Soczi, właśnie pod auspicjami Federacji Rosyjskiej oraz Turcji i Iranu, a także z udziałem przedstawicieli kilku państw arabskich i Organizacji Narodów Zjednoczonych. W zjeździe uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele syryjskich ugrupowań skupieni w pro-rządowym Narodowym Froncie Postępu, działacze związków zawodowych i organizacji pozarządowych oraz jedynie niektórzy aktywiści opozycji, ponieważ część z nich odmówiła opuszczenia lotniska po ujrzeniu syryjskich flag symboli narodowych i była reprezentowana przez Turcję.

Wcześniej bojkot rozmów w Soczi ogłosiły między innymi środowiska przejętej przez dżihadystów Wolnej Armii Syrii (FSA), uważanej wciąż przez część państw zachodnich za „umiarkowaną opozycję”, a także kurdyjskie grupy polityczne, które kilka dni wcześniej odmówiły udziału w konferencji z udziałem przedstawicieli Turcji. Kurdowie twierdzą bowiem, iż zostali wykluczeni z negocjacji poprzez turecką ofensywę w regionie Afryn, choć wcześniej Rosja zignorowała tureckie protesty dotyczące ich obecności w Soczi.

Ostatecznie uczestnicy kongresu przyjęli ostateczną uchwałę, w której jednoznacznie opowiadają się za jednością terytorialną i suwerennością Syryjskiej Republiki Arabskiej, a także wzywają do zakończenia trwającego od siedmiu lat rozlewu krwi. Obecnie celem syryjskiego społeczeństwa ma być więc walka z terroryzmem, zachowanie dotychczasowego kształtu Syryjskiej Armii Arabskiej, osiągnięcie ugody politycznej i odbudowa zniszczeń wojennych. Konfrontacja zbrojna miała już bowiem doprowadzić do niemal całkowitej społecznej i ekonomicznej degradacji Syrii, której mieszkańcy powinni samodzielnie decydować o swojej przyszłości.

Podczas kongresu zdecydowano się także powołać komisję konstytucyjną, mającą opracować zmiany w dotychczasowej syryjskiej ustawie zasadniczej. Jej przedstawiciele mają więc uczestniczyć w pracach w szwajcarskiej Genewie, gdzie od ponad dwóch lat trwają rozmowy prowadzone pod auspicjami ONZ.

Dzisiaj na temat kongresu rozmawiali ze sobą telefonicznie prezydenci Rosji i Turcji. Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan mieli wyrazić zadowolenie z przebiegu konferencji, która ich zdaniem przybliża polityczne rozwiązanie konfliktu, w oparciu o obowiązującą w tej sprawie rezolucję ONZ. Obaj przywódcy rozmawiali również na temat utrzymania istnienia stref deeskalacji w Syrii oraz współpracy w ramach formatu negocjacji pokojowych w kazachskiej Astanie.

Na podstawie: sana.sy, tishreen.news.sy, reuters.com.