Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę „Wage Union”, którą utworzyli między innymi nacjonaliści z Europy Środkowo-Wschodniej. Ich celem jest zrównanie wynagrodzeń w państwach Unii Europejskiej, aby pracownicy wykonujący tę samą pracę otrzymywali takie same płace. Według partii, stowarzyszeń i związków zawodowych współtworzących „Wage Union” będzie to oznaczać praktyczną realizację zasady solidarności i spójności o której mówią unijne elity.

Zarejestrowanie tej inicjatywy przez Komisję Europejską oznacza, iż może ona rozpocząć zbiórkę podpisów, aby w ciągu roku instytucje Unii Europejskiej zajęły się sprawą wynagrodzeń w państwach unijnych. Warunkiem rejestracji było zebranie wokół „Wage Union” przedstawicieli kilku państw należących do UE, co udało się dzięki podpisaniu deklaracji założycielskiej przez partie polityczne, związki zawodowe i stowarzyszenia z Węgier, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Polski, Rumunii oraz Słowacji. Komisja Europejska będzie musiała tymczasem postawić sprawę na porządku dziennym jeśli pod inicjatywą uda się zebrać blisko milion podpisów.

Głównym celem „Wage Union” jest zrównanie wynagrodzeń za wykonywanie tych samych prac w różnych unijnych państwach. Według założycieli inicjatywy takie postawienie sprawy będzie oznaczało rzeczywistą realizację założeń solidarności europejskiej i polityki spójności, a także pozwoli na rzeczywistą konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi na terenie UE. Podczas konferencji założycielskiej, która odbyła się w lutym w Budapeszcie, zwracano przede wszystkim uwagę, iż dotychczasowy system był niesprawiedliwy, ponieważ oznaczał przepływ sił roboczej jedynie z biednych państw Europy Wschodniej do Europy Zachodniej.

Jeden z inicjatorów „Wage Union”, węgierski poseł Márton Gyöngyösi, zwraca przede wszystkim uwagę na tragiczną sytuację krajów bałtyckich. Podając przykład Estonii stwierdził on, iż młody Estończyk ma jedynie dwa wyjścia: pozostać w swoim kraju i pracować za głodową pensję w fabryce należącej do wielonarodowej korporacji, albo opuścić własną ojczyznę i zamieszkać w jednym z zachodnioeuropejskich państw. Państwa naszego regionu starają się więc poprzez neoliberalny model gospodarczy dogonić państwa zachodnie pod względem standardu życia, a tymczasem tak naprawdę stale się on pogarsza. Gyöngyösi dostrzega również korzyści dla państw Europy Zachodniej, ponieważ napływ tanich pracowników z Europy Wschodniej powoduje coraz większe napięcia na tle obniżki stawek i wzrastającego bezrobocia w dotychczasowych państwach dobrobytu.

Podmioty współtworzące „Wage Union” zdają sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż wyrównanie płac jest programem rozpisanym na lata, ale chcą nie tylko podjąć się inicjatywy zbiórki podpisów, lecz przede wszystkim rozpocząć ogólnoeuropejską debatę na ten temat.

Na podstawie: nacjonalizm.wordpress.com, wageunion.eu.