Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną część danych zebranych podczas ubiegłorocznego spisu powszechnego. One również nie napawają optymizmem, bo wynika z nich, że ogólna liczba Polaków się zmniejsza, przybywa osób w wieku emerytalnym, a dodatkowo Polacy pracują coraz więcej i coraz dłużej.

Pierwsze informacje dotyczące spisu wskazywały głównie na spadek liczby mieszkańców Polski. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ubyło ich więc blisko 332 tys., dlatego obecna populacja naszego kraju to 38,1 mln. Z kolejnej partii danych wynika, że jest to głównie efekt starzenia się całej populacji.

Spada bowiem liczba osób w wieku produkcyjnym. Według spisu z 2011 roku osób w wieku emerytalnym (kobiet powyżej 60. i mężczyzn powyżej 65. roku życia) było 6,5 mln, natomiast obecnie jest ich już 8,5 mln.

Jednocześnie w ciągu dekady o ponad 2,2 mln zmniejszyła się liczba osób w wieku produkcyjnym, dlatego jest ich obecnie 22,88 mln. Udział osób w wieku 0–17 lat wynosił w 2011 roku 18,7 proc. natomiast teraz jest to około 18,4 proc.

Korzystna koniunktura gospodarcza spowodowała za to wzrost liczby osób posiadających zatrudnienie. Dekadę temu było ich około 15 mln, z kolei obecnie jest to już 17 mln. Pracujących jest więcej zarówno w mieście, jak i na wsi. Dodatkowo rośnie także liczba pracujących mimo przekroczenia wieku emerytalnego.

Spada natomiast liczba osób znajdujących się w związkach małżeńskich. W 2011 roku stanowiły one 56 proc. osób w wieku produkcyjnym, a obecnie jest to już „tylko” 54 proc. Dodatkowo odsetek rozwodników wzrósł w ciągu dekady z 5 do 7,6 proc.

Na podstawie: pulshr.pl, pap.pl.

Zobacz również: