100% degradowalne?„Biodegradowalne” torby wypuszczane w milionach na rynek przez Tesco są bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego niż te, które miały zastąpić, mówi brytyjski raport rządowy. Torby, które mają ulegać degradacji w ciągu trzech lat poprzez rozpad na drobne cząstki mogą pozostawić po sobie cząstki tworzyw sztucznych mogących być szkodliwe dla ptaków, ryb, owadów i ssaków. Raport mówi również o tym, że torby mogą zaśmiecać środowisko do około pięciu lat, zanim ulegną degradacji. To o wiele dłużej niż deklaruje sieć supermarketów. Spowodowane jest to tym, że muszą być one wystawione na działanie ciepła, np. promieni słonecznych. W przeciwieństwie do używanych obecnie nie mogą być również poddawane recyklingowi ani używane jako element kompostu. Sprawozdanie może być poważnym ciosem dla Tesco, które wypuszcza około 500 milionów „w 100% biodegradowalnych” toreb każdego roku. W rzeczywistości są one oxodegradowalne co oznacza, że rozkładają się na drobny pył pod warunkiem, że są wystawione na długotrwałe działanie ciepła lub światła słonecznego.

 

Konwencjonalne torby ulegają naturalnej biodegradacji ale proces zajmuje setki lat. Oxodegradowalne torby zawierają dodatki, które przyspieszają proces rozkładania się plastiku. Różnią się one np. od toreb produkowanych ze skrobi kukurydzianej, które ulegają procesowi degradacji poprzez działanie bakterii w kompoście. Minister środowiska Dan Moriss powiedział iż konsumenci ryzykują wprowadzenie ich w błąd deklaracjami sieci marketów odnośnie degradowalności toreb. Podkreślił również, że oxodegradowalne torby mogą mieć negatywny wpływ na środowisko zarówno w procesie recyklingu jak i kompostowania. „Mamy nadzieje że badania te powstrzymają producentów i sprzedawców od deklaracji, że materiały te są lepsze dla środowiska naturalnego od konwencjonalnych toreb plastikowych” – dodał.

Raport jest rezultatem medialnej kampanii, która przyczyniła się do ograniczenia liczby wydawanych toreb jednorazowych. Jednakże każdego roku wydaje się ich około pięć i pół miliarda. Ostatni raport Loughborough University jest zbiorem wszystkich publikacji na temat biodegradowalności i stwierdza że używanie toreb podobnych do tych wydawanych przez Tesco może przynieść więcej szkody niż pożytku. Torby te składowane z dala od promieni słonecznych i działania ciepła mogą, nawet po upływie pięciu lat, pozostać w takiej samej formie w jakiej zostały wyrzucone. Torby oferowane przez Tesco są dla sieci najbardziej opłacalne. Deklaruje ona, że powinny one ulec biodegradacji w przeciągu 20 do 36 miesięcy. Rzecznik Tesco powiedział: „Cieszymy się ze sprawozdania jako wkłady do debaty na temat używania plastikowych toreb. Tesco dołożyło wszelkich starań aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko, wraz z rozwojem nauki będziemy starali się korzystać z nowych rozwiązań”.