koranWedług badań think tanku Pew Research, liczba chrześcijan i muzułmanów na świecie zrówna się w 2050 roku. Islam pozostaje najszybciej rozwijającą się religią na globie, a rośnie także liczba osób niewierzących.

Amerykański instytut Pew Reasearch w swoich badaniach uwzględnił płodność wśród wyznawców poszczególnych religii, liczbę wyznających je młodych ludzi, a także ilość konwersji dokonywanych na dane wyznanie. Z badań wynika, że stale wzrasta liczba muzułmanów, których populacja w 2050 r. ma zrównać się z chrześcijanami. Mahometan na świecie ma być wówczas 2,8 mld przy 2,9 mld wyznawców Jezusa.

Badania wskazują, że w najbliższych dziesięcioleciach zwiększy się liczba wyznawców wszystkich największych religii, za wyjątkiem buddyzmu. W danych bezwzględnych, coraz większą część populacji stanowić będą także osoby niewierzące. W 2050 r. jeden na dziesięciu mieszkańców Europy będzie muzułmaninem. Czterech na dziesięciu chrześcijan będzie natomiast zamieszkiwać teren Afryki Subsaharyjskiej.

na podstawie: telegraph.co.uk, christiantoday.com