Przeprowadzone przed siedmioma laty badanie potwierdzało pojawiające się głosy, że szwedzki system edukacji notuje coraz gorsze wyniki na tle innych państw rozwiniętych. Teraz widać jednak zdecydowaną poprawę, jednak wciąż uśrednione rezultaty osiągane przez tamtejszych uczniów zaniżają dzieci mające imigracyjne pochodzenie.

Wyniki piętnastolatków w nauce są przedstawiane na podstawie międzynarodowego badania PISA, organizowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jakość edukacji w poszczególnych państwach członkowskich OECD oceniana jest w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności matematycznych i wynikach w naukach ścisłych.

W edycji badania z 2012 r. Szwecja wypadła bardzo słabo, stąd tamtejsi uczniowie osiągnęli „wyniki znacznie poniżej średniej”. Szwedzka Narodowa Agencja Edukacji omawiając rezultaty zmierzone na bazie PISA w ubiegłym roku wskazuje jednak na znaczną poprawę, która była możliwa dzięki pracy uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Szwedzka państwowa agencja nie ukrywa jednak, że uśrednione wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie uczniowie mający pochodzenie imigracyjne. To właśnie oni pochodzą najczęściej z państw o niskim poziomie rozwoju, potrzebując jeszcze więcej czasu na dogonienie swoich szwedzkich kolegów.

Na podstawie: friatider.se.