Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba ludności u naszych sąsiadów jest rekordowo wysoka i wynosi blisko 82,8 miliona osób. Wysoki wskaźnik jest efektem polityki imigracyjnej kanclerz Angeli Merkel, ponieważ dane demograficzne w Niemczech wciąż wskazują na większą liczbę zgonów niż urodzeń.

Najważniejsza niemiecka instytucja statystyczna wyliczyła, iż w ubiegłym roku w Niemczech mieszkało blisko 82,8 mln osób, podczas gdy pod koniec 2015 r. za nasza zachodnią granicą zameldowanych było 82,2 mln ludzi., a dotychczasowy rekord z 2002 r. wynosił natomiast 82,5 mln ludności. Obecne szacunki wskazują też, że różnica pomiędzy imigracją i emigracją wyniosła w zeszłym roku 750 tys. osób, natomiast zgonów było o 50 tys. więcej niż urodzeń. Odsetek ludności Niemiec mający imigranckie korzenie wynosi już blisko 21 proc. Jednocześnie niemieckie społeczeństwo płaci coraz większe kwoty z tytułu obsługi osób ubiegających się o azyl.

Federalny resort finansów poinformował natomiast w swoim nowym raporcie, że w zeszłym roku na ten cel wydano 21,7 mld euro, za to w tegorocznym budżecie zarezerwowano już blisko 21,3 mld euro. Ponad 90 proc. z tych wydatków przeznaczono na żywność i inne dobra konsumpcyjne dla imigrantów.

Na podstawie: jungefreiheit.de.