stop-kopalniNa terenie powiatu gostyńskiego, a dokładnie w okolicach sąsiadującej z Gostyniem Krobi, powstać ma kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Powstanie tej kopalni niesie za sobą tragiczne w skutkach następstwa społeczne, ekologiczne i gospodarcze.

Jednak przedsięwzięcie to jest największą tragedią dla ludzi zamieszkujących wsie, które zająć chce kopalnia. Nasi najbliżsi sąsiedzi – Biskupianie, zamieszkujący te ziemie i uprawiający je od pokoleń w jednej chwili zostaną wrzuceni ze swojej ojcowizny, ukochanych pól i lasów. Strefa bezpośredniego negatywnego wpływu kopalni to 10 tys. hektarów. Najgorsze w tym przedsięwzięciu jest to, że o przyszłości tej ziemi decydować będzie siła pieniądza i warszawscy urzędnicy, a nie rolnicy – właściciele tych gruntów.

My jako Patrioci, mieszkańcy Gostynia – stolicy powiatu, sprzeciwiamy się powstaniu tej kopalni. Sprzeciwiamy się tyrani pieniądza i bezdusznej kapitalistycznej polityce rządowych resortów. Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu naszych najbliższych krajan.

To my obywatele Rzeczypospolitej jesteśmy suwerenami i to my musimy wyrazić zgodę na całkowitą zmianę charakteru naszej ziemi. Tej zgody jednak NIE MA i nigdy nie będzie! Wielkopolanie nie raz pokazali, że działając razem mogą dokonać wielkich rzeczy. Jeżeli będziemy mówić wspólnym głosem to buldożery PAK-u nigdy nie wjadą na naszą ziemię.

Oprócz skutków społecznych kopalnia niesie z sobą także, a może przede wszystkim, fatalne piętno na środowisku naturalnym regionu. W przypadku przyrody nieożywionej będzie to m. in. zanieczyszczenie powietrza, nieodwracalne zmiany ukształtowania terenu, szkody górnicze (tąpnięcia i osuwiska), zmiany stosunków wodnych obszaru (zanik rzek, małych zbiorników wodnych, obniżenie się wód gruntowych, w konsekwencji upadek rolnictwa również wokół terenów kopalni). Nastąpi również dewastacja przyrody ożywionej: utrata naturalnej szaty roślinnej, a w konsekwencji dewastacja siedlisk zwierząt występujących na naszym terenie, zubożenie różnorodności biologicznej zarówno na poziomie gatunków jak i ekosystemów, zagrożenia przyrodniczych walorów rekreacyjnych i turystycznych. Nasze ziemie zmienią charakter, przyroda zostanie zdewastowana, a zwierzęta stracą swoje schronienie.

Wbrew informacjom szerzonym przez PAK kopalnia nie przyniesie nowych miejsc pracy. Wręcz przeciwnie. Na terenie odkrywki (najżyźniejsze ziemie w powiecie gostyńskim) rolnictwo zostanie zniszczone, a w jej sąsiedztwie znacznie osłabione. Zatem przybędzie bezrobotnych rolników, nie mających czego uprawiać, gdyż nie będzie ziemi, która od pokoleń ich karmiła. Znaczna część przemysłu (np. przemysł przetwórczy, budowa maszyn rolniczych) w naszym regionie jest ściśle powiązana z rolnictwem. Także jeśli zniknie rolnictwo, zniknie również przemysł opierający się i nastawiony na rolnictwo. Powiat Gostyń i Rawicz mogą stać się księżycową pustynią nie mającą szans na jakikolwiek rozwój. Praca wielu pokoleń Polaków, patriotów – wielkich synów i córek ziemi gostyńskiej i rawickiej może zostać zniszczona i obrócona w pył.

Kiedy: 26 września 2015 (sobota)

Gdzie: Gostyń, Rynek

Godzina: 12:00

Organizatorzy: Autonomiczni Nacjonaliści Wielkopolska, Forum Narodowe „Perun”

Wydarzenie na FB: facebook.com/events/171550349847683

stop-kopalni-plakat-autonom