Najnowszy sondaż przeprowadzony przez brukselski think-tank „Friends of Europe” pokazuje jasno, że Europejczycy są coraz bardziej zmęczeni projektem Unii Europejskiej i przestają dostrzegać rzekomo płynące z niego korzyści. Tym samym blisko dwie trzecie unijnych obywateli nie uważa, aby życie bez tej organizacji byłoby gorsze, natomiast prawie połowa postrzega ją jako nieistotny projekt rozmijający się ze społecznymi potrzebami.

„Friends of Europe” jest instytucją założoną przez byłych członków Komisji Europejskiej, brukselskiej biurokracji oraz pro-unijnych europejskich rządów. Przeprowadzone przez nią badanie z pewnością nie jest jednak optymistyczne dla założycieli „projektu europejskiego”, ponieważ blisko 64 proc. unijnych obywateli twierdzi, że życie bez UE nie byłoby gorsze, z kolei dokładnie 49 proc. respondentów nie uważa tej organizacji za istotną.

Niechęć Europejczyków do UE jest związane głównie z brakiem przejrzystości w unijnych instytucjach, a także z polityką Brukseli niezwiązaną z rozwiązywaniem najważniejszych dla społeczeństwa problemów. Przekonania obywateli państw europejskich są zresztą rozbieżne z niedawną deklaracją Federici Mogherini, szefowej brukselskiej dyplomacji, która w ostatnich dniach twierdziła, iż świat bez UE po prostu upadnie.

Sondaż został przeprowadzony we wrześniu na próbie blisko 11 tysięcy obywateli wszystkich państw członkowskich UE.

Na podstawie: express.co.uk.