Edward Maciejczyk Polska druga JaponiaNieustannie od roku 1989 społeczeństwo polskie kuszone jest wizją nadchodzącego dobrobytu – począwszy od drugiej Japonii Wałęsy, a obecnie drugiej Irlandii Tuska, tego typu socjotechniczne chwyty miały obudzić sympatię Polaków do „słusznych” i „koniecznych” reform. W krótkim reportażu Edwarda Maciejczyka, reżysera i dokumentalisty filmowego polskiego pochodzenia, konfrontowani jesteśmy z rzeczywistością transformacji ustrojowej po 1989 i wstąpienia do Unii Europejskiej – wyprzedaży majątku narodowego, pauperyzacji szerokich mas społeczeństwa oraz zwielokrotnienia udziału międzynarodowego kapitału w polskiej gospodarce. Z drugiej strony, jako przykład kraju, który nie uległ zapędom globalistów przedstawiana jest Białoruś – znienawidzona przez euro-atlantyckich kabotynów w osobach Radosława Sikorskiego czy Jerzego Buzka. Reportaż treścią wyróżnia się na tle establishmentowych opiniotwórczych mediów – takich informacji nie znajdziemy ani w Gazecie Wyborczej, ani w Gazecie Polskiej. Tym bardziej warto obejrzeć!