Zamieszczamy zestaw filmów z różnych krajów Europy, traktujących o DIY, czyli „Do It Yourself” – plakaty, szablony, ulotki, transparenty.

Większość filmów spakowana w jednym archiwum jest również dostępna w dziale Download.

 

UWAGA:

Zawartość filmów i przedstawione w nich czynności mogą w naszym kraju stać w sprzeczności z zestawem przepisów zwanymi kodeksem wykroczeń, kodeksem karnym. Filmy mają charakter czysto informacyjny. Jeśli uważasz, że wykonując takie czynności możesz narazić się na reperkusje prawne – rób to na własną odpowiedzialność. Redakcja Autonom.pl nie odpowiada za konsekwencje naśladownictwa opisanych tu metod działalności, nie zachęca do aktów wandalizmu, ani tym bardziej do niszczenia własności prywatnej bądź publicznej.

Czechy:

 

 

Francja:


Grecja: 

Niemcy: 

 

Słowacja: 

Szwecja: