czechmuslimCzeskie służby specjalne w opublikowanym dziś rocznym raporcie zwracają uwagę na krytyczne względem islamu postawy Czechów i ich wystąpienia przeciwko islamizacji. Czeski kontrwywiad BIS pisze w raporcie o „umiarkowanych oraz radykalnych atakach werbalnych na religię islamu, które mogą zradykalizować umiarkowanych muzułmanów”.

Raport stwierdza, że rośnie krytyczne nastawienie do wszelkich śladów islamu w społeczeństwie czeskim, od noszenia chust w szkołach i miejscach publicznych do internetowych wezwań o przyłączenie się do radykałów w Syrii i Iraku. W raporcie przywoływane są wypowiedzi w mediach. Czesi krytycznie odnoszą się także do budowy nowych meczetów w ich kraju.

Z drugiej strony raport zauważa, choć podkreśla, że nie odnotowano znacznej radykalizacji czeskich muzułmanów, że w Europie Zachodniej rosną wśród muzułmanów tendencje do stopniowego wprowadzania prawa islamskiego w krajach w których obecnie żyją.

W raporcie wspomniane są także incydenty z udziałem islamskich zamachowców na świecie np. zabójstwo brytyjskiego żołnierza w Londynie czy zamach podczas bostońskiego maratonu. Nie stwierdza jednak żadnych powiązań z muzułmanami w Czechach.

na podstawie: Ceske Noviny