Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej uznał za niezgodne z konstytucją postulaty legalizacji „małżeństw” osób tej samej płci, a także możliwość adopcji przez nie dzieci. Obecna czeska konstytucja definiuje wyraźnie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, dlatego rozpatrywane obecnie przez parlament propozycje zmian w prawie byłyby sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Czeska Izba Deputowanych od kilku tygodni zajmuje się kontrowersyjnym projektem popieranym przez środowiska LGBTQWERTY. Przewiduje on poszerzenie dotychczasowego prawa, które od piętnastu lat pozwala na zawieranie jednopłciowych związków partnerskich. Teraz możliwe miałoby być także wchodzenie w „związek małżeński” przez dewiantów seksualnych, wraz z możliwością adopcji przez nich dzieci.

Jednoznacznie na temat rozpatrywanych zmian wypowiedział się Sąd Konstytucyjny. Uznał on, że proponowana rozwiązania stałyby w sprzeczności z obecną czeską konstytucją. Przewiduje ona bowiem, że małżeństwem jest jedynie związek kobiety i mężczyzny. Zgodnie z prawem tylko małżeństwa mogą dokonywać adopcji dzieci, dlatego nie mogłyby one być wychowywane legalnie przez dwie osoby tej samej płci.

W ten sposób Sąd Konstytucyjny potwierdził możliwość zakwestionowania rozwiązań narzucanych państwom członkowskim przez Unię Europejską. Konstytucjonaliści już wcześniej orzekli, że prymat prawa unijnego nad krajowym ma jedynie warunkowy charakter, stąd będzie on mógł odrzucać unijne regulacje dotyczące wprowadzania „małżeństw” homoseksualnych.

Na podstawie: niedziela.pl, aktualne.cz.