Liga przeciw Zniesławieniom opublikowała swój najnowszy raport dotyczący poziomu „antysemityzmu” na świecie. Z przeprowadzonych przez tę żydowską organizację badań wynika między innymi, że co czwarty mieszkaniec Europy ma cechować się negatywnym podejściem do Żydów, natomiast na całym globie najbardziej niechętni tej grupie są Polacy.

Przedstawiciele Ligi przeciw Zniesławieniom (ADL) twierdzą, że ich badanie zostało przeprowadzone na grupie 9 tys. osób pochodzących z osiemnastu państw świata, a więc z wybranych państw europejskich oraz Argentyny, Brazylii, Kanady i Republiki Południowej Afryki. Zadano im jedenaście tych samych pytań stosowanych przez ADL począwszy od 1964 roku.

Z wyników podanych przez tę żydowską organizację wynika, że poziom „antysemityzmu” w państwach Europy Zachodniej niemal się nie zmienia, zaś ogółem co czwarty Europejczyk ma być negatywnie nastawiony do tej społeczności. Inaczej ma być w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie niechęć do Żydów ma stale rosnąć – w porównaniu do poprzedniego badania pod „antysemickimi stereotypami” podpisało się o 14 proc. więcej Ukraińców, 11 proc. Polaków czy o 6 proc. więcej Rosjan.

Sporo miejsca ADL poświęca w swoich badaniach Polsce, co zapewne ma związek z „restytucją mienia żydowskiego”, której od naszego kraju domagają się amerykańskie organizacje żydowskie. Według rzekomego badania odsetek osób negatywnie wypowiadających się o Żydach wynosi w Polsce 48 proc., podczas gdy przed czterema laty odsetek ten wynosił 37 proc. Zdecydowana większość Polaków, bo 56 proc. ma chociażby dostrzegać zbyt duże wpływy Żydów w biznesie, natomiast aż 75 proc. nie odpowiada zbyt częste nawiązywanie do Holokaustu.

Na podstawie: timesofisrael.com, rp.pl.