Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych wyraził zainteresowanie udziałem w rządowym przedsięwzięciu budowy Centralnego Portu Lotniczego w Łodzi. Instytucja stworzona z inicjatywy rządu Chin mogłaby współfinansować projekt, o ile byłby on zgodny z jej polityką polegającą na wspieraniu połączeń pomiędzy Europą i Azją.

Dyrektor generalny Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Yee Ean Pang podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że kierowana przez jego instytucja jest zainteresowana współfinansowaniem projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego w Łodzi. Polityka banku przewiduje między innymi wsparcie dla inicjatyw mających na celu łączenie kontynentów Europy i Azji, co w przypadku lotniska musiałoby się wiązać z jego dużą przepustowością w ruchu pasażerskim z Azją.

Radosław Pyffel, wicedyrektor banku i założyciel Centrum Studiów Polska-Azja, nie wykluczył udziału instytucji także w innych projektach infrastrukturalnych spełniających wspomniane założenia, ponieważ Polska z racji swojego położenia geograficznego może być istotna w kontekście tworzenia europejsko-azjatyckich połączeń. Pyffel dodał, że choć bank działa przede wszystkim na kontynencie azjatyckim to prowadzi rozmowy na temat udziału polskich koncernów w projektach infrastrukturalnych w tym regionie.

Yee Ean Pang dodał, że bank jest zainteresowany ogólnym rozszerzeniem swojej działalności na Polskę, zwłaszcza w kontekście kończącego się dla niej w 2020 r. unijnego finansowania, kiedy to nasz kraj będzie wymagał silnego wsparcia z zewnątrz. Pyffel poinformował dodatkowo, iż bank zamierza zwiększyć zatrudnienie ze stu do tysiąca osób, dlatego będzie to zwłaszcza szansa dla Polaków mających doświadczenie w bankowości, finansach oraz zarządzaniu projektami.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych powstał w 2014 r. z inicjatywy rządu Chin, zaś oficjalne rozpoczął działalność w styczniu ubiegłego roku. Polska podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia do banku na jesieni 2015 r., a wkład naszego kraju ma wynieść ogółem 830 mln dolarów.

Na podstawie: money.pl, rynekinfrastruktury.pl.