Sułtanat Brunei wprowadził nowe prawo, dzięki któremu możliwe będzie karanie chłostą lub ukamienowaniem za kontakty homoseksualne oraz cudzołóstwo. Nowe kary są częścią zapoczątkowanej już w 2014 roku zmiany ustawodawstwa, czyniącego z Brunei pierwszy kraj w regionie Azji Południowo-Wschodniej wprowadzający islamskie prawo szariatu.

Kamieniowanie za kontakty homoseksualne oraz cudzołóstwo zostało zapowiedziane już w grudniu ubiegłego roku, kiedy informacje o zmianach pojawiły się na stronie tamtejszego prokuratora generalnego, natomiast oficjalnie zacznie ono obowiązywać od środy 3 kwietnia. Dodatkowo w Brunei karane obcięciem ręki będą kradzieże, co ma dotyczyć także osób nieletnich.

Reforma prawa w Sułtanacie Brunei zaczęła się w 2014 roku, kiedy sułtan Hassanal Bolkiah rozpoczął wdrażanie islamskich zasad szariatu. Od tego czasu chłostą karane są między innymi nieuczestnictwo w modlitwach, seks pozamałżeński czy też przestępstwa związane z imigracją. Teraz przestępstwa i grzechy przeciwko religii muzułmańskiej będą wiązały się z jeszcze bardziej drakońskimi karami.

Przeciwko nowym przepisom opowiedziały się już organizacje praw człowieka, na czele z Amnesty International, które wezwały Brunei do dostosowania kodeksu karnego do zasad prawa międzynarodowego. Dodatkowo wezwały one społeczność międzynarodową do reakcji na poczynania Bolkiahi.

Na podstawie: cnn.com.