Autonomiczni Nacjonaliści Białystok: Wobec pogarszającej się sytuacji polskiego pracownika przez wzgląd na pandemię Covid-19 oraz coraz bardziej zaciskającej się na szyjach Polaków kapitalistycznej pętli, postanowiliśmy wyjść z pewną inicjatywą do ludzi pracy.

Obserwując poczynania państwa, jak również wszystkich partii politycznych w dobie pandemii, jasno widoczny jest pewien fakt, mianowicie wszyscy liberalni gracze systemu (partie od prawa do lewa) zainteresowani są jedynie przedsiębiorcami. Na każdym kroku słyszymy tylko o przedsiębiorcach, ratowaniu interesów oraz tarczach dla przedsiębiorców. Polski pracownik został zdany na łaskę lub niełaskę pracodawcy, pozostając w zasadzie bez jakiegokolwiek zabezpieczenia ze strony państwa. Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad tym, jak przedsiębiorcy traktują pracowników w obecnych czasach, ani nad tym jak rozdysponowują pieniądze z tarcz, sieć aż kipi od relacji różnych patologicznych sytuacji w tym kontekście. Poza tym, chyba każdy z nas ma znajomych, którzy mieli wątpliwą przyjemność zetknąć się z taką sytuacją, bądź osobiście takiej uświadczyli.

Wobec tego postanowiliśmy wyjść z inicjatywą zachęcającą do zrzeszania się oraz aktywnej walki o pracownicze prawa. Nie jest tajemnicą, że pomimo stanu pandemii przybywa na całym Podlasiu taniej siły roboczej w postaci imigrantów, lecz już nie tylko z Ukrainy ale też z Azji oraz Afryki. Wobec tego, poczuwamy się do obowiązku rozbudzania narodowej i pracowniczej świadomości polskich pracowników, dlatego też od kilku tygodni można spotkać nas pod zakładami pracy z poniższymi ulotkami. Zachęcamy inne kolektywy autonomicznych nacjonalistów oraz formalne organizacje do podjęcia działań o podobnym charakterze.