Rząd niemieckiej Bawarii oficjalnie zatwierdził zakaz noszenia burek w szkołach, wyższych uczelniach, państwowych urzędach, a także w lokalach wyborczych. Resort spraw wewnętrznych tego landu twierdzi, że międzyludzka komunikacja opiera się nie tylko przy pomocy języka, stąd zakaz jest zgodny z liberalnymi wartościami państwa demokratycznego.

Przyjęcie projektu ustawy przez rząd Bawarii to dopiero początek procesu legislacyjnego, ale tamtejsza Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) postanowiła zrealizować wezwanie kanclerz Angeli Merkel, która od dłuższego czasu zachęcała lokalne rządy do zakazu noszenia biurek i hidżabów gdziekolwiek jest to możliwe. Szef bawarskiego resortu spraw wewnętrznych Joachim Herrmann stwierdził, iż komunikacja międzyludzka polega nie tylko na używaniu mowy, ale także wyraża się poprzez wygląd, gesty czy mimikę. Dlatego też zaostrzenie prawa jest zgodne z liberalnymi wartościami państwa demokratycznego.

Oznacza to więc, że wspomniane elementy ubioru ortodoksyjnych wyznawczyń islamu nie będą mogły być używane w państwowych instytucjach, takich jak szkoły, wyższe uczelnie, państwowe urzędy czy też lokale wyborcze. Wiąże się to również z faktem, iż urzędnicy są zobowiązani do zachowania neutralności światopoglądowej w trakcie swojej pracy, natomiast placówki edukacyjne służą do nauczania umiejętności komunikacyjnych wśród najmłodszych pokoleń mieszkańców Niemiec.

CSU realizuje tym samym wytyczne niemieckiej kanclerz, która już w 2015 r. stwierdziła, iż zakaz noszenia burek i hidżabów na szczeblu federalnym mógłby spowodować problemy natury konstytucyjnej, ale zakaz powinien być wprowadzony we wszystkich możliwych miejscach. Decyzję bawarskiego rządu poparli m.in. socjaldemokraci, których przedstawiciele uważają, iż noszenie takich strojów jest wyrazem braku szacunku do niemieckiego modelu społeczeństwa.

Sceptycyzm wobec tego rozwiązania wyrazili natomiast Zieloni, którzy uważają, iż podobny zakaz będzie złym sygnałem mówiącym o tym, że islam może być zagrożeniem. Ponadto zdaniem tego ugrupowania zamiast obostrzeń prawnych należy prowadzić edukację wśród muzułmańskich kobiet, a poza tym zakaz może ograniczać konstytucyjną zasadę wolności osobistej.

Obecnie w Niemczech jedynie land Dolnej Saksonii oficjalnie zakazał noszenia biurek i hidżabów w miejscach publicznych, natomiast w Hesji i Berlinie nie można nosić tych elementów strojów w publicznych urzędach. W pozostałych państwach federalnych Niemiec istnieją regulacje dotyczące kadry nauczycielskiej.

Na podstawie: sueddeutsche.de, jungefreiheit.de.