ovpSzefowa kobiecej frakcji chadeków z Austriackiej Partii Ludowej, nie wyklucza akceptacji jej partii dla przyznania homoseksualistom prawa do adopcji dzieci. Dorothea Schittenhelm twierdzi jednocześnie, że politycy nie powinni działać na rzecz norm moralnych, ale popierać wolność wyboru.

Polityk Austriackiej Partii Ludowej (Österreichische Volkspartei) udzieliła wywiadu prawicowemu dziennikowi „Der Standard”. Pytana o to, czemu opowiada się za wolnością wyboru a obecnie niedopuszczalna jest adopcja dzieci przez homoseksualistów, odpowiedziała, że w jej partii toczyła się dyskusja na ten temat. Schittenhelm poinformowała, iż ÖVP jest gotowe zaakceptować takie rozwiązanie. Jej zdaniem w świecie „dokonuje się ewolucja”, więc kwestia ta stała się jedną z rzeczywistości życia społecznego.

Rozmowa została też poświęcona kwestii udziału kobiet w partii chadeckiej, a także w całej austriackiej polityce. Schittenhelm wyraziła zadowolenie z powiększającej się ilości działaczek ÖVP i zajmowaniu przez nie coraz większej ilości stanowisk. Jednocześnie uważa jednak za konieczne uchwalenie ustawy o parytetach, gwarantujących obu płciom odpowiednią reprezentację na listach wyborczych.

Polityk chadecji nie uważa jednocześnie za konieczne wydłużanie urlopów macierzyńskich. Jej zdaniem, kobiety pozostawały na nich długo tylko dlatego, że nie miały z kim zostawić dzieci. W innym wypadku wracałyby szybciej do swojej kariery zawodowej.

ÖVP od 2006 r. z krótkimi przerwami współtworzy „wielką koalicję”, a więc porozumienie rządowe z socjaldemokratami.

na podstawie: derstandard.at.