Amerykańska organizacja trójboju USA Powerlifting postanowiła wykluczyć transseksualistów, dlatego nie będą oni mogli brać udziału w zawodach dla kobiet. Decyzja organizatorów najważniejszych zawodów w tym sporcie nie spodobała się oczywiście środowiskom mniejszości seksualnych, które chcą teraz uchylenia zakazu, ponieważ ma on naruszać przepisy antydyskryminacyjne oraz naruszać prawa człowieka.

USA Powerlifting zajmuje się przede wszystkim organizacją zawodów trójboju siłowego kobiet i mężczyzn, stąd działając pod egidą Federacji Sportów Siłowych zajmuje się większością tego typu imprez na terenie Stanów Zjednoczonych. Kulturyści postanowili więc zakazać transseksualistom udziału w kobiecej rywalizacji, ponieważ w ich leczeniu przejściowym stosowany jest testosteron.

W swoim oświadczeniu organizacja podkreśliła, że zajmuje się integracją wszystkich swoich członków i sportowców przestrzegających jej zasad, procedur i regulaminów. Trójbój siłowy nie jest jednak odpowiedni dla każdego sportowca i każdej osoby, które nie zawsze mogą startować w zawodach ze względu na swój stan zdrowia i inne czynniki. Ponadto stosowanie testosteronu jest zabronione przez Międzynarodową Federację Trójbojów.

Ponadto USA Powerlifting powołała się na badania medyczne, dowodzące, że zwykłe obniżenie poziomu testosteronu u transseksualisty do poziomu typowej biologicznej kobiety nie eliminuje w pełni sportowych korzyści związanych z biologią mężczyzny. Płeć męska charakteryzuje się bowiem naturalnie większą strukturą kości, wyższą ich gęstością silniejszą tkanką łączną i większą gęstością mięśni od kobiet.

Takie uzasadnienie nie satysfakcjonuje jednak środowiska zboczeńców seksualnych, dlatego domagają się one uchylenia zakazu. Powołują się przy tym na przepisy antydyskryminacyjne funkcjonujące w niektórych stanach, a także na prawa człowieka. Dodatkowo argumentem przemawiającym za dopuszczeniem transseksualistów do zawodów dla kobiet ma być polityka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pozwalającego im na rywalizację z biologicznymi mężczyznami jeśli obniżą poziom testosteronu.

Na podstawie: foxnews.com, nationalreview.com.