Prezydenci Białorusi i Rosji, Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin, jeszcze w grudniu mają podpisać program dotyczący przyszłych działań na rzecz integracji obu ich krajów. Dodatkowo od 2021 roku mają zostać uruchomione wspólne rynki w najważniejszych sferach gospodarczych, przy czym białoruskie i rosyjskie społeczeństwa czeka dodatkowo szereg innych zmian.

O spodziewanym podpisaniu porozumienia poinformował Dmitrij Krutoj, białoruski minister gospodarki, który zapowiedział, iż program działań i pakiet „map drogowych” zostanie zawarty dokładnie 8 grudnia bieżącego roku. Tym samym Łukaszenka i Putin zawrą umowę dokładnie w dwudziestą rocznicę utworzenia Związku Rosji i Białorusi, czyli konfederacji tych dwóch państw.

Krutoj dodał, że na razie porozumienie będzie zawierało ramowy program działań, dlatego wszystkie najważniejsze kwestie rozstaną rozpisane w „mapach drogowych”, natomiast dopiero później rozpoczną się prace na temat aktów normatywnych. Jednocześnie już od 1 stycznia 2021 roku zacznie funkcjonować wspólny rynek w kluczowych sektorach gospodarczych. Sama unifikacja w niektórych sferach będzie duża, lecz w pozostałych oba społeczeństwa muszą przygotować się na znaczące zmiany.

Białoruski minister gospodarki wspomniał dodatkowo o wciąż spornych kwestiach we wzajemnych relacjach, jednakże nie zdecydował się na podanie szczegółów. Łukaszenka stwierdził z kolei, że Rosjanie i Białorusini są jednym narodem, chociaż czasami jego państwo „czasami ma problemy z Rosją”, co jednak nie dotyczy relacji z rosyjskim społeczeństwem. Jednocześnie uważa on, że Rosja powinna traktować Białoruś bratersko i tym samym pomagać jej w trudnych czasach.

Na podstawie: sb.by.