W ubiegłym miesiącu Główny Urząd Statystyczny podał kolejne niepokojące dane na temat emigracji z naszego kraju, która w ubiegłym roku miała wzrosnąć w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat. Opublikowane właśnie wyniki badań wskazują natomiast na to, iż migracje zarobkowe są tematem dotykającym większość Polaków, zaś osoby wyjeżdżające zagranicę nie kwapią się do powrotu do Polski z powodu wciąż niskich zarobków oferowanych przez przedsiębiorców.

Agencja Zatrudnienia „Work Service” opublikowała właśnie swój najnowszy raport na temat migracji zarobkowych Polaków. Wynika z niego przede wszystkim, że problem wyjazdów zagranicę jest doskonale znany naszym rodakom, ponieważ ośmiu na dziesięciu Polaków albo samemu ma za sobą epizod pracy zagranicą, albo takie osoby znajdują się w jego otoczeniu. Blisko 56 proc. badanych w tej grupie uważa przy tym, że emigranci mimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy nie będą wracać do ojczyzny, a przeciwnego zdania jest tylko 36,4 proc.

Niechęć do powrotów związana jest głównie z przepaścią pomiędzy zarobkami w Polsce i w Europie Zachodniej, bowiem choćby w Niemczech sama płaca minimalna jest trzykrotnie wyższa niż w naszym kraju, a z tego powodu wiele osób już zaplanowało sobie swoją przyszłość w najbogatszych państwach Unii Europejskiej. Jednocześnie stale zmniejsza się liczba transferów pieniężnych z zagranicy do Polski, ponieważ emigranci wolą wydawać zarobioną przez siebie gotówkę właśnie w nowych miejscach swojego zamieszkania.

Media informujące o opisywanym raporcie zgodnie twierdzą, że lekarstwem na taki stan rzeczy byłaby znaczna podwyżka wynagrodzeń, co zresztą będzie konieczne z powodu wciąż spadającego bezrobocia i blisko 154 tysiącach nieobsadzonych miejsc pracy. Barierą ma być jednak fakt, że spora część polskich przedsiębiorstw działa na bardzo niskich marżach i nie jest już w stanie podnieść pensji, a podwyżka cen nie jest możliwa.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w ubiegłym miesiącu, że blisko 2,5 miliona naszych rodaków wciąż przebywa poza granicami kraju (liczba ta jest jednak większa, bo nie wszyscy poinformowali urzędy o swoim wyjeździe), a w ubiegłym roku w porównaniu do 2015 roku z Polski wyjechało o 118 tysięcy osób więcej.

Na podstawie: businessinsider.com.pl, money.pl.

Zobacz również:

Emigracja nie została zatrzymana