Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności niesienia pomocy ludziom, którzy w wyniku różnych kolejności losu zmuszeni są spoglądać na niebo zza krat – szczególnie, jeśli powodem tego stanu rzeczy są poglądy, co w „demokratycznej” III RP nikogo już nie dziwi. Do włączenia się we wspomnianą pomoc zachęca inicjatywa Skins 4 Skins, za której pośrednictwem nabyć można benefitowe koszulki.Na tę chwilę Skins 4 Skins oferują dwa typy koszulek w pełnej rozmiarówce, które zakupić można drogą internetową. Ich wzory oscylują wokół popularnego sloganu GNLS. Jest to pierwsza seria koszulek S4S, która już niebawem zostanie rozbudowana o kolejne produkcje. Cena zamawianej koszulki to 30 zł + wysyłka, a ich wydawcy (Skins 4 Skins) nie pobierają za nie jakichkolwiek profitów – całość dochodu zostanie przekazana potrzebującym osobom.

Aby zamówić którąś z benefitowych koszulek lub uzyskać szersze informacje, wystarczy wysłać e-maila na adres skins4skinspoland@gmail.com. Na poniższych zdjęciach można z kolei zapoznać się ze wzorami rozprowadzanych T-shirt’ów. Autonom.pl poleca.

 

skins4skinsskins4skins

30 PLN + wysyłka