islamJudaism-Z badania zleconego przez Fundację Francuskich Żydów wynika, że Francuzi z coraz większą niechęcią wyrażają się na temat społeczności muzułmanów oraz wyznawców judaizmu. Mahometanie uważani są przede wszystkim za nieintegrujących się ze społeczeństwem, natomiast Żydzi jako osoby bogatsze od pozostałej części francuskich obywateli.

Sondaż przeprowadził instytut Ipsos, który zaczął prowadzić swoje badania w lipcu 2014 r. i prowadził je przez kolejne półtora roku. Celem analizy postaw francuskiego społeczeństwa, zleconej przez Fundację Francuskich Żydów, była odpowiedź na pytanie, jak Francuzi postrzegają poszczególne społeczności żyjące na terenie ich kraju. Zadawano więc pytania dotyczące np. tego, jak dana osoba czułaby się, gdyby jej córka poślubiła muzułmanina bądź osobę o ciemnym kolorze skóry.

Blisko 90 proc. respondentów uważa więc, że za złą integrację wyznawców islamu ze społeczeństwem odpowiadają przede wszystkim sami muzułmanie, ponieważ są oni zamknięci na kontakty z innymi francuskimi obywatelami. 53 proc. badanych wyraża natomiast oburzenie, jeśli widzi w miejscu publicznym osobę zasłaniającą swoją twarz ze względów religijnych, a 56 proc. zareagowałoby negatywnie, gdyby ich córka wyszła za muzułmanina.

Badanie nie jest również optymistyczne dla samej społeczności żydowskiej we Francji. 56 proc. respondentów uważa żydowskich obywateli za bogatszych od innych członków francuskiego społeczeństwa, a dla 60 proc. to Żydzi odpowiadają za wzrost zachowań antysemickich. 13 proc. badanych uważa natomiast, że we Francji jest zbyt dużo wyznawców judaizmu. Ogółem 54 proc. pytanych twierdzi, że imigracja nie wzbogaca Francji, natomiast 30 proc. jest gotowych usprawiedliwić rasistowskie reakcje wobec innych członków społeczeństwa.

Na podstawie: thelocal.fr.