Główny Urząd Statystyczny opublikował kilka raportów dotyczących kondycji naszej gospodarki. Nie nastraja on optymizmem. Rynkowi analitycy, ekonomiści jak również i przeciętni Polacy są mocno zaniepokojeni.

Począwszy od maja 2012 roku permanentnie spada wskaźnik sprzedaży detalicznej. Wzrost we wrześniu tego roku wyniósł zaledwie 3,1 punktów procentowych w rocznym ujęciu. Tymczasem dla porównania w zeszłym roku, w identycznym momencie wzrost ten był na poziomie 5,8 procent.

Wskaźnik sprzedaży detalicznej skorygowany jest w związku z coraz gorszą sytuacją polskich gospodarstw domowych. Firmy nie zatrudniają nowych pracowników i nie dają podwyżek, topnieją oszczędności Polaków.

Stopa bezrobocia wzrosła do 12,4%. Brak zmiany liczby bezrobotnych w stosunku do sierpnia tego samego roku jest wynikiem pomniejszenia się liczby osób zdolnych do wykonywania pracy. Osoby do 24 roku życia stanowiły aż 36 procent nowo zarejestrowanych bezrobotnych, zaś procent nowo zarejestrowanych absolwentów wyniósł 18,8 punktów.

na podstawie: stat.gov.pl/GUS