policieWładze Republiki Czeskiej zapowiedziały, że pod koniec września odbędą się wspólne manewry wojska i policji. Mają one dać odpowiedź na pytanie, czy tamtejsze służby są gotowe na ochronę granic przed napływem imigrantów.

W manewrach ma wziąć udział 500 policjantów i 300 żołnierzy i mają się one odbyć na granicy z Austrią. Ich celem jest przetestowanie sprzętu wojskowego i sprawdzenie możliwości ochrony granicy w przypadku zawieszenia układu z Schengen. Służby mają też przetestować jak wygląda ich współpraca w praktyce.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy na terytorium Czech przedostało się 6092 cudzoziemców, co stanowi skok o blisko 109 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie Czesi są jednym z głównych przeciwników przyjmowania obowiązkowych kwot uchodźców.

Na podstawie: denik.cz.