sad-businessmanBadania wskazują, że młodzi Polacy zakładają własne firmy nie z powodu chęci rozwoju przedsiębiorczości, ale z przymusu. Twierdzi tak 43 proc. respondentów, co stanowi największy odsetek w Unii Europejskiej.

Raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy pokazuje, iż młodzi Polacy nie tworzą własnych przedsiębiorstw dzięki unijnym programom, czy chęci zysku, ale z powodu sytuacji na rynku pracy. Samozatrudnienie jest bowiem jedną z niewielu szans na znalezienie sobie źródła dochodu w Polsce.

Taką ocenę własnego biznesu wystawia 43 proc. badanych młodych Polaków i jest to największy odsetek wśród państw Unii Europejskiej. Od kryzysu w 2008 r. w UE liczba młodych w wieku 15-29 lat, pracujących na własny rachunek, wzrosła z 6,3 do 6,5 proc. Najwyższy odsetek notuje się w Grecji (16 proc.), Włoszech (15,3 proc.), Słowacji (11 proc.) i Rumunii (10 proc.). Polacy zajmują piąte miejsce z liczbą 8,3 proc. samozatrudnionych.

na podstawie: nowyobywatel.pl, forsal.pl, rp.pl