al-aqsaIslamsko-Chrześcijański Komitet Wsparcia Okupowanej Jerozolimy i Miejsc Świętych, wyraził zaniepokojenie nowego projektu izraelskich sił okupacyjnych. Wykopaliska prowadzone pod paroma miejscowościami mają bowiem zagrażać meczetowi Al-Aksa w Jerozolimie.

Izraelczycy zaczęli realizować nowy projekt, który polega na prowadzeniu wykopalisk pod miejscowościami Silwan i Starą Jerozolimą, mające charakter drążenia tuneli. Zdaniem Komitetu, Izraelczycy chcą doprowadzić do zniszczenia meczetu Al-Aksa, a także destabilizacji sytuacji w tym rejonie.

Dr Hanna Issa, sekretarz generalny organizacji, powiedziała mediom, że wykopaliska prowadzone przez Izraelczyków są zbrodniami wojennymi, ponieważ niszczą święte miejsca i obiekty dziedzictwa, usuwają islamską tożsamość Arabów oraz naruszają prawo ONZ.

Działania te mają też prowadzić do otwartej wojny w miejscach świętych w Jerozolimie, ponieważ są one nielegalnym elementem politycznej kolonizacji ziem palestyńskich.

na podstawie: english.pnn.ps.