W ubiegłym roku w porównaniu do roku wcześniejszego nieznacznie spadła liczba cudzoziemców, którzy są uprawnieni do otrzymywania pieniędzy z programu 500 plus. Nie zmienia to jednak faktu, że na wypłatę świadczenia dla imigrantów, pochodzących głównie z Ukrainy, wydano w 2020 roku blisko 153 miliony złotych.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej udostępniło dane dotyczące realizacji programu 500 plus, a dokładniej liczby pieniędzy otrzymywanych przez cudzoziemców. Wynika z nich, że w ubiegłym roku świadczenie przysługiwało dokładnie 25,453 dzieci nie posiadających polskiego obywatelstwa. Tymczasem rok wcześniej ich liczba była większa i wnosiła 25,739.

Ogółem osoby otrzymujące 500 plus pochodziły z blisko 122 państw. Największymi beneficjentami programu są Ukraińcy, bo pieniądze z jego tytułu otrzymywało 16,797 obywateli tego kraju. Na drugim miejscu znalazły się dzieci pochodzące z Białorusi, bo było ich 1715, a na trzecim 1147 rosyjskich obywateli.

Same wypłaty dla Ukraińców oznaczały obciążenie dla budżetu w wysokości 100 mln złotych, natomiast łącznie cudzoziemcy otrzymali w ubiegłym roku blisko 152,7 mln złotych z tytułu 500 plus.

Na podstawie: twitter.com/RafalMundry.