Konfederacja z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych ogłasza liderów swoich list wyborczych. Wśród krewnych Sławomira Mentzena, Janusza Korwin-Mikkego i Krzysztofa Bosaka znalazł się na nich między innymi Tomasz Brzezina, prezes Nowej Nadziei na Śląsku. Z jego deklaracji wynika, że jest „skrajnym liberałem” oraz zwolennikiem „Strajku Kobiet” i istnienia „narodowości śląskiej”.

Wczoraj sojusz konserwatywnych liberałów i narodowców rozpoczął ogłaszanie swoich list wyborczych. Na razie Konfederacja przedstawiła w kilku okręgach polityków zajmujących na nich trzy pierwsze miejsca. Sporo kontrowersji wzbudził fakt, że niektórzy liderzy ugrupowania postanowili obsadzić listy wyborcze swoimi krewnymi.

Poza najbliższym Sławomira Menztena, Janusza Korwin-Mikkego czy Krzysztofa Bosaka komitet Konfederacji zgłosił także inne „interesujące” kandydatury. Wśród nich Tomasza Brzezinę, który jest szefem okręgu śląskiego Nowej Nadziei, czyli partii Mentzena i Korwin-Mikkego. Wystartuje on z 2. miejsca listy Konfederacji w okręgu katowickim.

Brzezina opisuje samego siebie mianem „mężczyzny o skrajnie liberalnych poglądach”. Zapewne z tego powodu w swoich mediach społecznościowych wyrażał solidarność ze „Strajkiem Kobiet”, a także ze zwolennikami „narodowości śląskiej”, zachęcając w Internecie do jej deklarowania w ostatnim spisie powszechnym.

Na podstawie: facebook.com/Tomasz.Brzezina, wprost.pl.

fot. facebook.com/Tomasz.Brzezina