wspolnotowosc-a-awangardaTrybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą zapis w przepisach o związkach zawodowych, który zakazywał zrzeszania się w nich osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych. Oznacza to, że osoby te będą mogły stać się związkowcami.

Zgodność z konstytucją zbadano na podstawie wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego przez OPZZ. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że ustawa zasadnicza przewiduje wolność zrzeszania się przez obywateli, dlatego ustawodawca nie może decydować kto może należeć do związków zawodowych. Sędzia Marek Zubik przedstawiając uzasadnienie decyzji TK zaznaczył, iż organ ten nie odnosił się do kodeksu pracy regulującego pojęcie pracownika.

Przedstawiciele OPZZ twierdzą, że dotychczasowe zawężenie prawa wynikało ze złego przetłumaczenia jednego ze sformułowań w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, stąd uznawano, że zrzeszać mogą się jedynie osoby zatrudnione na umowie o pracę.

na podstawie: polskieradio.pl