zandarmeria-wojskowaNa początku sierpnia informowaliśmy o kontrowersyjnych zmianach w uprawnieniach Żandarmerii Wojskowej, do jakich dążyło Ministerstwo Obrony Narodowej. Prace nad ustawą zostały wstrzymane, ministerstwo zdecydowało się na taki krok z powodu mocnej krytyki, z jaką spotkała się ona podczas uzgodnień międzyresortowych.

Ze słów szefa MON, Tomasza Siemoniaka, wynika, że ustawa wymaga bardzo poważnych zmian. „Po konsultacjach nie będzie przez MON kierowany do dalszych prac, gdyż wymaga poważnych zmian po konsultacjach resortowych, także w kontekście zmian Kodeksu karnego” – poinformował na swoim Twitterze. W ocenie szefa MON, należy dopracować również przepisy „z punktu widzenia dobrej współpracy ŻW z policją”.

„Nie chciałbym też, żeby projekt budził wątpliwości w środowisku cywilnym. Stąd wycofujemy go z planu pracy Rady Ministrów ” – wyjaśnił. Na pytanie czy jest to definitywny koniec prac nad zmianą w ustawie czy może prace te będą nad nią kontynuowane, Siemoniak poinformował, że jest to koniec ścieżki legislacyjnej. „Za pół roku zastanowimy się , jak odnieść się do nowelizacji Kodeksu karnego” – zaznaczył jednak.

Zapis w proponowanej ustawie mówiący o nowych uprawnieniach dla Żandarmerii Wojskowej związanych z dostępem do tajemnicy bankowej, przeciwdziałaniem terroryzmowi, kontrolą operacyjną i kontrolą celną żołnierzy pełniących służbę zagraniczną spotkał się z krytyką zarówno ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, resortu finansów jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Z propozycją stosowania kontroli operacyjnej przez ŻW w stosunku do pomocników, podżegaczy, paserów i innych osób działających wspólnie i w porozumieniu z żołnierzami lub pracownikami wojska popełniającymi przestępstwa nie zgodziło się MSZ, twierdząc, iż taka zmiana rozszerzyłaby zanadto grupę osób, które żandarmeria mogłaby ścigać.

Propozycja poszerzenia kompetencji żandarmerii o rozpoznawanie i przeciwdziałanie przestępstwom terrorystycznym nie spodobała się natomiast ABW, która zajmuje się tymi kwestiami w chwili obecnej (przynajmniej oficjalnie).

Ministerstwo finansów zaoponowało przeciw przyznaniu żandarmerii uprawnień celnych w stosunku do żołnierzy biorących udział w misjach zagranicznych. Przedstawiciele ministerstwa zauważyli, że „przeprowadzenie pełnej kontroli celnej wymaga bardzo szerokich kompetencji, obejmujących zagadnienia z zakresu licznych i nierzadko skomplikowanych gałęzi prawa”, czyli mocno wykraczających poza wiedzę przedstawicieli ŻW.

na podstawie: PAP

Zobacz również:
Żandarmeria Wojskowa kolejną służbą inwigilującą obywateli?