Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że zakaz noszenia przez muzułmanki chusty w miejscu pracy jest zgodny z zasadami unijnego prawa. Sędziowie stwierdzili, iż powinny one dostosować się do regulaminu swojego miejsca pracy, jeśli jest on jednakowy dla wszystkich pracowników.

Trybunał rozpatrzył skargi dwóch muzułmanek. Pierwsza z nich dotyczy recepcjonistki jednej z belgijskich firm, która pracowała w niej od 2003 r. i po trzech latach pracy zaczęła zabiegać o możliwość uczęszczania do swojego miejsca zatrudnienia w chuście, co spowodowało wypowiedzenie jej umowy. Druga skarga to wniosek pracownicy francuskiego przedsiębiorstwa, która zaczęła nosić w pracy nakrycie głowy, po czym pod wpływem skargi klienta została poproszona o zaprzestanie tego procederu. Kiedy jednak odmówiła, także musiała pożegnać się ze swoim stanowiskiem.

W obu przypadkach pracodawcy powoływali się na regulamin przedsiębiorstw, które zostały zresztą zmienione właśnie po tym, jak obie muzułmanki zaczęły nosić stój zgodny z ich przekonaniami religijnymi.  Unijny Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu podkreślił, że zakaz noszenia chusty jest zgodny z przepisami UE, o ile przepisy wewnętrzne firm wprowadzają jednakowe obostrzenia dla wszystkich osób, które są w nich zatrudnione.

Konserwatywni publicyści zwracają uwagę, że orzeczenie Trybunału nie dotyczy jedynie osób wyznających islam, ale na jego podstawie zakazane może być również noszenie innych symboli religijnych, w tym chrześcijańskiego krzyżyka.

Na podstawie: plushr.pl, rp.pl.