Prokuratura Krajowa poinformowała, że pomiędzy 2015 a 2018 rokiem w Polsce blisko 41 zagranicznych żołnierzy było lub jest nadal podejrzewanych o popełnienie przestępstw. Wśród nich prym wiodą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, natomiast większość spraw dotyczy czynów takich jak wypadki, bójki, kradzieże, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza państwowego czy też groźby karalne.

Ogółem w okresie od 2015 do 2018 roku, jak napisała Prokuratura Krajowa w informacji udzielonej Polskiej Agencji Prasowej, „w 28 sprawach prowadzonych przez polskich prokuratorów jest lub było podejrzanych, czy podejrzewanych o popełnienie czynów zabronionych kodeksem karnym 41 członków sił zbrojnych obcych państw”. 22 z tych postępowań dotyczyło albo nadal dotyczy 35 obywateli Stanów Zjednoczonych.

Poza Amerykanami wśród osób podejrzewanych o dokonanie przestępstw znalazło się po jednym żołnierzu z Chorwacji, Kanady, Litwy, Niemiec, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. Jednocześnie żadna ze wspomnianych spraw nie toczyła się przed polskim sądem, lecz w 12 przypadkach zostały one przekazane władzom państw z których pochodzą wojskowi. Ponadto spośród 16 nieprzekazanych spraw 15 pozostaje w biegu, natomiast jedna została umorzona.

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski w odpowiedzi na interpelację Anny Marii Siarkowskiej z Prawa i Sprawiedliwości poinformował także, iż podejrzenia prokuratorów wobec przedstawicieli obcych sił zbrojnych dotyczyły albo dotyczą najczęściej spowodowania wypadku w ruchu, w tym poważnego wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Takich spraw było już sześć, natomiast w czterech kolejnych podobnych przypadkach chodzi o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, albo pod wpływem środków odurzających.

Kolejne cztery postępowania związane były z niszczeniem mienia, po trzy z bójkami oraz kradzieży, zaś dwa kolejne samowolnego dysponowania bronią. Pojedyncze przypadki związane są z gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, nieostrożnego obchodzenia się ze środkami walki, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz nieumyślnego ujawnienia informacji niejawnej.

Na podstawie: interia.pl, niezalezna.pl.

Zobacz również: