W Rosji zacznie obowiązywać nowa „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego”. Zdaniem jej autorów, największym zagrożeniem dla rosyjskiej suwerenności kulturowej jest „westernizacja” kultury oraz zewnętrzny „sabotaż informacyjny i psychologiczny”. Najbardziej krytycznie odniesiono się do postępującej absolutyzacji wolności jednostki oraz do propagandy braku moralności i egoizmu.

Podpis pod nową wersją rosyjskiego dokumentu strategicznego, zastępującego poprzednią wersję z 2015 roku, złożył tamtejszy prezydent Władimir Putin. Nowa strategia przewiduje narastanie zagrożeń dla Rosji ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, prowadzących do nasilania się „siłowej presji na Rosję”.

Ameryka jest w tym kontekście oskarżana o rezygnację z międzynarodowych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń. W ten sposób może ona bowiem pozwolić sobie na plany rozmieszczenia amerykańskich pocisków średniego i krótkiego zasięgu w Europie i regionie Azji i Pacyfiku. To zaś zagrażać ma nie tylko Rosji, ale także bezpieczeństwu międzynarodowemu.

Jednym z elementów całościowego zagrożenia dla rosyjskiej suwerenności jest „westernizacja”. Jeden z rozdziałów rosyjskiej „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego” poświęcony jest z tego powodu ochronie tradycyjnych rosyjskich wartości moralnych i duchowych. Można w nim przeczytać, że „ludzkość zetknęła się z groźbą utraty moralnych i duchowych punktów orientacyjnych”.

Według autorów strategii, w chwili obecnej „absolutyzowana jest wolność jednostki, realizowana jest aktywna propaganda permisywizmu, braku moralności i egoizmu, wdrażany jest kult przemocy, konsumpcji i zaspokojenia”. Tradycyjne wartości mają być atakowane zwłaszcza przez zagraniczne organizacje pozarządowe i religijne.

Na podstawie: forsal.pl, ria.ru.