Rząd Donalda Tuska pracuje nad nową wersją ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, mającej pozwolić na jeszcze łatwiejsze ściąganie imigrantów do naszego kraju. Uzasadnieniem dla nowych regulacji są oczekiwania przedsiębiorców, którzy mają zabiegać o ułatwienia przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że jego celem jest przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych o dostępie cudzoziemców do rynku pracy.

Zarazem projekt jest odpowiedzią na tzw. aferę wizową z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy wizy pracownicze miały być przyznawane tylko dla umożliwienia wjazdu imigrantów do strefy Schengen.

Wprowadzenie specjalnego systemu informatycznego według „Dziennika Gazety Prawnej” pozwoli na weryfikację, czy rzeczywiście istnieją przesłanki do przyznania odpowiednich dokumentów.

Na podstawie: dziennik.pl, money.pl.

Zobacz również: