Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął zdecydowane działania związane z problemem zatorów płatniczych. Chodzi zwłaszcza o duże przedsiębiorstwa, które generują w tym zakresie największe problemy. Poprzez swoje działania są one tak naprawdę kredytowane przez mniejsze podmioty, czekające miesiącami na zapłatę za dostarczone towary lub usługi.

Państwowe instytucje od 1 stycznia bieżącego roku mają nowy instrument, dzięki któremu możliwe jest zwalczanie problemu zatorów płatniczych. Ustawa o zwalczeniu zatorów płatniczych jest przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym przeciwko nierzetelnym dłużnikom. Na jej podstawie prezes UOKiK może samemu decydować o wysokości kary dla nieuczciwych przedsiębiorców.

Dotychczas Urząd wszczął dokładnie 51 postępowań. Dotyczą one głównie dużych przedsiębiorstw, mających problem z przeterminowanymi płatnościami powyżej 60 dni, a ich skumulowane zadłużenie z trzech kolejnych miesięcy przekracza blisko 5 mln zł. „Puls Biznesu’ twierdzi, że do końca roku szef UOKiK-u zamierza wszcząć blisko sto kolejnych postępowań wymierzonych w firmy generujące zatory płatnicze.

Ofiarami tego procederu są przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie otrzymują one w terminie należnych pieniędzy za wykonane usługi bądź dostarczone towary, dlatego one także nie mogą płacić w terminie swoim kontrahentom czy pracownikom. W wyniku podobnych działań mniejsze podmioty w rzeczywistości kredytują funkcjonowanie gospodarczych potentatów.

Na podstawie: pulshr.pl, pb.pl.