bee15 marca br. w Brukseli, na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, odbyło się głosowanie dotyczące zakazu stosowania substancji niebezpiecznych dla pszczół, mianowicie pestycydów – neonikotynoidów.

Pomimo poparcia dla zakazu ze strony 13 państw, czyli większości głosujących, nie uzyskano tzw. większości kwalifikowanej, koniecznej do wprowadzenia nowych przepisów. Według organizacji ekologicznych, to efekt wzmożonej aktywności lobbingowej koncernów produkujących pestycydy, m.in. Bayera i Syngenty.

Stosowanie pestycydów jest uważane za główny powód wymierania pszczół. Same neonikotynoidy występują jako opryski, granulaty do wysypywania na ziemię i do zaprawiania nasion. Atakują układ nerwowy pszczół, wywołując jego zaburzenia i uniemożliwiając porozumiewanie się i odnajdywanie drogi powrotnej do uli.

Duża śmiertelność pszczół występuje nie tylko w Europie, to problem dotyczący całego świata. W Stanach Zjednoczonych wyginęła już ich 1/3, w Chinach można trafić na miejsca, gdzie pszczół nie ma w ogóle. Pszczoły są odpowiedzialne nie tylko za produkcję miodu, ale przede wszystkim za zapylanie roślin. Bez nich prawidłowy rozwój roślin jest niemożliwy, dlatego otoczenie ich ochroną jest tak ważne.

na podstawie: ekologia.pl