Z badań przeprowadzonych przez Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie wynika, że pracuje tylko co druga uchodźczyni z Ukrainy. Podczas pobytu w naszym kraju cenią one sobie najbardziej bezpieczeństwo i komunikację publiczną, natomiast wypowiadają się negatywnie o jakości miejsc pracy oraz o oferowanych przez przedsiębiorców wynagrodzeniach.

„Rzeczpospolita” przypomina, że Polska w lutym 2022 roku szeroko otworzyła swoje granice dla uchodźców z Ukrainy. Obecnie w naszym kraju ma przebywać blisko milion kobiet z dziećmi, a także półtora miliona ukraińskich imigrantów, którzy osiedlili się w Polsce jeszcze przed rosyjską inwazją.

Naukowcy z Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie przeprowadzili badanie wśród uchodźców. Wynika z niego, że pracę podjęła tylko co druga ukraińska kobieta. Większość z mieszkających w naszym kraju Ukrainek to zaś przedstawicielki klasy średniej.

Uczestniczki badania były pytane również o zalety i wady życia w Polsce. Do największych zalet ankietowane zaliczyły bezpieczeństwo i komunikację publiczną. Ukrainki są z kolei najbardziej niezadowolone z jakości pracy, wynagrodzeń, swojej sytuacji finansowej oraz jakości służby zdrowia.

Tylko 42 proc. respondentek deklaruje chęć powrotu na Ukrainę. Blisko połowa chce zostać w naszym kraju na stałe lub przez dłuższy czas.

Na podstawie: rp.pl, wp.pl.