Niepokoje w amerykańskich miastach rozgorzały ponownie po zabiciu przez policję kolejnego czarnoskórego. W tym samym czasie część tamtejszych miast decyduje się na likwidację swoich jednostek policyjnych. Właśnie z tego ostatniego powodu prezydent Donald Trump przygotowuje się do wstrzymania funduszy federalnych dla, jak to sam określił, „jurysdykcji anarchistycznych”.

W opublikowanym memorandum, amerykańska głowa państwa zwróciła się do Urzędu Zarządzania i Budżetu Białego Domu, aby instytucja ta wydała specjalne wytyczne agencjom federalnym w poszczególnych stanach. Tym samym mają one ograniczać dotacje z funduszy państwowych dla obszarów, które nazywane są we wspomnianym dokumencie mianem „jurysdykcji anarchistycznych”.

Pod tym pojęciem kryją się przede wszystkim miasta likwidujące w ostatnim czasie jednostki policyjne. W ten sposób miały one znacząco utrudnić możliwość egzekwowania prawa, a tym samym zezwolić na przemoc i niszczenie mienia. Agencje federalne dodatkowo mają przygotowywać raporty dotyczące sytuacji w miastach rządzonych przez Partię Demokratyczną. Memorandum wymienia w tym kontekście między innymi Seattle, Portland, Nowy Jork i Waszyngton.

Trump poinformował o podjętych działaniach za pośrednictwem Twittera. W swoich wpisach podkreślał, że nie pozwoli na uzyskiwanie funduszy federalnych przez burmistrzów, którzy pozwolili anarchistom palić i niszczyć budynki, a także przeszkadzać w życiu ludziom oraz przedsiębiorstwom. Amerykański prezydent od początku zamieszek trwających przez całe lato stawał zresztą po stronie organów ścigania.

Na podstawie: politico.com, nypost.com.