wolnosc-dla-szeszejlaBelgrad: Serbska Partia Radykalna (Srpska Radikalna Stranka) wydała dzisiaj oświadczenie dotyczące decyzji o dalszym odroczeniu wydania werdyktu w sprawie Vojislava Šešelja, która toczy się przed tzw. „trybunałem sprawiedliwości” w Hadze. SRS domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Šešelja.

„Ostatnim, trzecim przesunięciem wydania werdyktu, całkowicie i bezpowrotnie odebrano historyczną wagę procesowi, który toczy się przed haskim trybunałem przeciwko Vojislavowi  Šešeljowi” – można przeczytać w obwieszczeniu serbskich radykałów.

W decyzji, którą trybunał podjął dzisiejszego dnia, sędzia Jean-Claude Antonetti powołując się na potwierdzony 12 kwietnia plan posiedzeń zarządził, iż wyrok zostanie ogłoszony dopiero 30 października.

Vojislav Šešelj jest od lat przetrzymywany przez europejskie organy, a jego pokazowy i do granic absurdu wydłużany proces o „zbrodnie wojenne” zmierza do nieuchronnego ukarania go celem zaspokojenia ambicji środowisk niechętnych serbskiemu nacjonalizmowi. Šešeljowi stopniowo ogranicza się resztki swobód w więzieniu, coraz częstsze są również sygnały o pogarszającym się stanie zdrowia serbskiego polityka.

na podstawie: srpskinacionalisti.com

Zobacz również:
Haski trybunał izoluje Vojislava Šešelja od świata