Główny Inspektorat Sanitarny otrzyma fundusze z Unii Europejskiej na zatrudnienie 181 obywateli Ukrainy. Poza tym pieniądze mają być także przeznaczone na lekcje języka  ukraińskiego dla polskich pracowników Sanepidu. W ten sposób państwowa instytucja zamierza uzupełniać swoje braki kadrowe, spowodowane przede wszystkim niskim poziomem oferowanych wynagrodzeń.

Specjalistyczny portal Cowzdrowiu.pl informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski”, przygotowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Pieniądze przyznane przez Unię Europejską rozdysponowało wcześniej Ministerstwo Zdrowia.

Wspomniany program opiewa na kwotę blisko 28 mln zł. Resort zdrowia informuje na swojej stronie internetowej, że zostaną one wydane głównie na „przeszkolenie i zatrudnienie w organach Inspekcji na terenie całego kraju 181 uchodźców z Ukrainy”.

Ponadto w ramach „zwiększania kompetencji miękkich” blisko 300 pracowników Sanepidu otrzyma lekcje języka ukraińskiego.

Cowzdrowiu.pl zwraca uwagę na trwające od wielu lat problemy kadrowe GIS-u i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Instytucja nie posiada odpowiedniej liczby pracowników, ponieważ na oferowane przez nią wynagrodzenia są zbyt niskie.

Na podstawie: cowzdrowiu.pl, gov.pl/web/zdrowie.