O stronie:

Treści zawarte w serwisie Autonom.pl mają w stu procentach charakter informacyjny. Artykuły oraz wiadomości mają na celu przedstawienie rzeczywistości jako takiej i nie prowokują do jakichkolwiek negatywnych zachowań, nie promują szkodliwych społecznie wzorców, a nade wszystko nie nawołują do wchodzenia w konflikt z obecnie obowiązującym prawem. Potępiamy również wszelkie formy nieusprawiedliwionej dyskryminacji. Ufamy, że czytelnicy naszej strony potrafią zachować zdrowy rozsądek i trzeźwą ocenę podawanych tu informacji.

Redakcja Autonom.pl nie proponuje i nie promuje żadnej subkultury, jak również nie rości sobie prawa do decydowania o kształcie ruchu niezależnego w Polsce i jego prymarnych celach.

Korzystamy z wolności słowa i przekonań, mając pełną świadomość, jakie prawa i obowiązki niesie za sobą przywilej samodzielnego myślenia i posiadania własnego, nienarzuconego z zewnątrz światopoglądu.

Konstytucja RP – art. 14
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Konstytucja RP – art. 54
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – art. 19
Każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupką zapaleńców związanych z bardzo szeroko rozumianym ruchem nacjonalistycznym. Prawdopodobnie więcej nas różni niż łączy, od stylu życia poczynając, a na religii kończąc. Patrzymy jednak w pierwszej kolejności na to co w nas wspólnego – afirmacja aktywizmu, antykapitalizm i antykonsumpcjonizm, troska o przyszłość Ojczyzny, Narodu i kontynentu, ale także środowiska naturalnego, do tego chęć ciągłego rozwoju fizycznego i intelektualnego, zachowanie trzeźwości oceny świata i niechęć do nihilistyczno-materialistycznych trendów lansowanych obecnie wśród młodych ludzi w całej Europie i na świecie.

Pragniemy dać świadectwo oporu, zaakcentować je małą cegiełką jaką jest nasza skromna działalność propagandowa, a każdy kto dzięki nam otworzy oczy będzie dowodem, że warto się starać. W nadejściu nowej fali europejskich nacjonalizmów, odrzucających szowinizm i ksenofobię, otwartych na współpracę, widzimy szansę na złamanie Systemu, który dławi nasz kontynent i prowadzi do nieuchronnego końca naszej cywilizacji.

Jeśli:

– piszesz teksty o tematyce ekologicznej, antykapitalistycznej, niepoprawne komentarze dotyczące obecnej sytuacji politycznej

– obcy jest Ci multikulturalizm, globalizm, demoliberalizm, materializm, dekadentyzm rodem z MTV, afirmacja zboczeń, pseudoautorytetów i pustych wzorców w przestrzeni publicznej

– tworzysz w obrębie jakiejkolwiek gałęzi niepokornej i niepoprawnej politycznie sztuki (muzyka, grafika, street-art i inne)

– prowadzisz zdrowy i aktywny styl życia i chcesz podzielić się radami z tymi, którzy również chcieliby tak żyć

– w dodatku widzisz w internecie sprawne źródło propagandy antysystemowej

– lub po prostu chcesz nas wspomóc

…napisz do nas lub wyślij materiały do publikacji:

autonom ( at ) autonom ( dot ) pl

Przedruk wiadomości i artykułów:

Redakcja serwisu Autonom.pl zezwala na przedruk i powielanie wiadomości i artykułów na innych portalach informacyjnych, forach internetowych itd. pod warunkiem niedokonywania jakichkolwiek zmian w treści oraz formie graficznej tekstu, a także pod warunkiem wyraźnego zaznaczeniem źródła (np. „źródło: www.autonom.pl” lub pełny link do danego tekstu). W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z redakcją drogą mailową.

Button:

autonom_button.gif

Kod na stronę:

<a href=http://www.autonom.pl/ target=_blank><img src=http://www.autonom.pl/images/autonom_button.gif></a>

Userbar na fora:

www.autonom.pl userbar

Kod:

[url=http://www.autonom.pl/][img]http://www.autonom.pl/images/ub_autonom.png[/img][/url]