Władze Rzymu postanowiły zatrudnić trenerów personalnych, których celem będzie dotarcie do Cyganów zajmujących w tym mieście obozowiska składające się przede wszystkim z używanych przyczep turystycznych. Zadaniem specjalistów od motywacji ma być przekonanie członków tej społeczności, że wyciąganie ręki po jałmużnę lub kradzieże kieszonkowe nie są najlepszą formą zarabiania na życie.

Miejscy rajcowanie na czele z burmistrz Virginią Raggi z „antysystemowego” Ruchu Pięciu Gwiazd (M5S) zatwierdzili plan dotyczący postępowania z cygańską społecznością, która zamieszkuje włoską stolicę w prowizorycznych obozach składających się głównie ze starych przyczep kempingowych. Rzymskie władze uważają, iż najlepszym sposobem na aktywizację Cyganów będzie zapewnienie im trenerów personalnych.

Specjaliści od działań motywacyjnych będą mieli za zadanie przekonać romską mniejszość do zmiany trybu życia, a dokładniej do rezygnacji z dotychczasowych form pozyskiwania środków na życie, czyli jałmużny i drobnych kradzieży. Zdaniem trenera personalnego z dwudziestoletnim stażem, Massimo De Vivo, inicjatywa władz Rzymu nie przyniesie spodziewanych efektów. Specjalista w rozmowie z dziennikiem „Il Giornale” zwrócił bowiem uwagę na tradycje cygańskiej kultury.

Zdaniem De Vivo projekt zaszczepienia Cyganom zachodniej mentalności jest skazany na porażkę, ponieważ należą oni do kultury nomadów nie poddającej się żadnemu reżimowi, bo byłoby to przeciwstawne wobec ich tradycji. Włoski trener personalny dodał, iż z motywacją jest jak z odwagą – jeśli nie ma się jej w ogóle, w jej wypracowaniu nie pomoże nawet najlepiej rozpisany program treningowy i zatrudnienie najlepszych specjalistów.

Nie jest jeszcze znana dokładna kwota przedsięwzięcia. Najprawdopodobniej władze włoskiej stolicy zapłacą za realizację planu blisko 3,8 mln euro, a w tym celu wykorzystane zostaną głównie fundusze uzyskane od Unii Europejskiej. W koszta te wlicza się również miesięczny wkład 800 euro dla najbiedniejszych cygańskich rodzin na opłacenie im czynszu w normalnych mieszkaniach.

Na podstawie: ilprimatonazionale.it, ilgiornale.it.